ورق آلومی

نیوم ۳۱۰۵ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

 

ورق آلومینیوم 3105
ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

 

ورق آلومینیوم ۳۱۰۵ از ۹۸% آلومینیوم خالص تولید شده است که مقادیر جزئی عناصر آلیاژی برای بهبود خواص آن افزوده شده است.

به آلیاژ آلومینیوم ۳۱۰۵ منگنز و منیزیم افزوده می‌شود. بنابراین مقاومت به خوردگی، شکل پذیری و جوش پذیری این آلیاژها بسیار خوب است.

قابلیت ماشین کاری این آلیاژها ضعیف است و استفاده از روان کارهای روغنی برای ماشین کاری توصیه می‌شود.

قابلیت شکل دهی این ورق‌ها با تمام روش‌های موجود بسیار خوب است.

ورق‌های آلومینیوم ۳۱۰۵ قابلیت عملیات حرارتی ندارند. 

معمولا برای مصارف ساختمان سازی کاربرد بسیاری دارد.

ورق‌های آلومینیوم ۳۱۰۵ موجود در انبار شرکت عصر صنعت اشراق به قرار زیر است:

ابعاد نوع ورق
A0.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A0.7x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A1x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A1.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A2x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A2.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A3x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A3x1250x2500 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A4x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A6x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵
A7x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۳۱۰۵

پاسخ بدهید