ورق آلومینیوم ۱۰۵۰ورورق آلومینیوم ۱۰۵۰ق آلومینیوم ۱۰۵۰

ورق آلومینیوم ۱۰۵۰

ورق آلومینیوم 1050
ورق آلومینیوم ۱۰۵۰

 

ورق آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰

ورق آلومینیوم ۱۰۵۰ از پر استفاده‌ترین گریدهای آلیاژی برای مصارف معمول ورق‌های آلومینوم با استحکام پایین است. آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ دارای مقاومت به خوردگی بسیار عالی، قابلیت فرم پذیری بالا و هدایت حرارتی و الکتریکی خوبی است.

کاربردها 

ورق‌های آلومینیومی ۱۰۵۰ معمولا برای مصارف زیر به کار می‌روند :

ساخت تجهیزات فرآیندهای شیمیایی

ظروف نگه دارنده‌ی مواد غذایی

مصارف معماری

بازتاب دهنده‌های نوری

لایه‌های محافظ کابل‌ها

استاندارهای طراحی برای ورقه‌های آلومینیوم ۱۰۵۰

AA1050

S1B

A91050

نوع تمپر

 رایج ترین نوع تمپر برای ورقه‌های آلومینیوم ۱۰۵۰ تمپر H14 است.

ویژگی های ساخت

کار پذیری سرد: عالی

ماشین کاری: ضعیف

جوش پذیری – گازی: عالی

جوش پذیری – قوسی: عالی

جوش پذیری – مقاومتی: عالی

لحیم کاری سخت: عالی

ورق های آلومینیوم ۱۰۵۰ شرکت عصر صنعت اشراق به قرار زیر است:

ابعاد ورق نوع ورق
A0.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A0.7x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A1x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۱
A1.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A2x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A2.5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A3x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A3x1250x2500 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A4x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A5x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A6x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A7x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A10x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰
A70x1000x2000 mm ورق آلومینیوم ۱۰۵۰

 

آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰

←ورق آلومینیوم

پاسخ بدهید