ورق آلومینیوم ۶۰۶۱

 معمولا  از ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ در صنایع تجهیزات و اجزاء وسایل نقلیه دریایی استفاده می‌شود. به خاطر نسبت استحکام به وزن خوب این آلیاژ، از آن می‌توان در سازه‌های سنگین که نیاز به مقاومت به خوردگی نیز وجود دارد، استفاده کرد.

 

ورق آلومینیوم 6061
ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ در ضخامت‌های مختلف

 

آلیاژ ۶۰۶۱ ترکیبی از آلومینیوم و عناصر آلیاژی سیلیکون و منیزیم است. در بین آلیاژهایی که قابلیت عملیات حرارتی دارند، این آلیاژ بیش‌ترین مقاومت به خوردگی را داراست. 

ورق ۶۰۶۱ به راحتی جوشکاری و ماشین کاری می‌شود. این ورق با روش‌های استاندارد مختلفی قابلیت شکل دادن و عملیات حرارتی دارد.

برای شکل دهی این ورق، می‌توان از کار سرد استفاده کرد. روش‌های مرسوم کار سرد را می‌توان برای برش دادن، کشش عمیق، خم کاری و سوراخ کاری به کار برد. بهتر است برای کار سرد روی ورق‌های آلومینیوم ۶۰۶۱، ورق‌ها در شرایط آنیل قرار گیرند.

فورج کاری در شرایط معمول و در دمای ۴۰۰ الی ۵۰۰ درجه سانتی گراد انجام شود. جوش پذیری این آلومینیوم خوب است و با روش‌های معمول قابل جوشکاری است.

عملیات حرارتی بهتر است در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد و با سرد سازی به صورت کوئنچ در آب انجام شود. برای رسوب سختی ابتدا در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد  به مدت ۱۸ ساعت نگه داشته شود و سپس در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت نگه داری شود. پس از هر مرحله، سرد سازی در هوا صورت گیرد.

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در ماشین کاری این آلیاژ باید مورد توجه قرار گیرد؛ اعوجاج، پیچیدگی و تغییرات ابعادی پس از ماشین کاری این آلیاژ است.

دلیل اصلی این مشکل تنش پسماند موجود در محصول ناشی از عملیات حرارتی T6 است. برای رفع این مشکل، پس از عملیات حرارتی T6،  تمپر T6511 / T651 بر روی محصولات اعمال می‌شود که در این صورت تنش پسماند را به حداقل می‎رساند.

لیست ورق‌های آلومینیومی ۶۰۶۱ موجود در انبار شرکت عصز صنعت اشراق به شرح زیر است:

ابعاد نوع ورق آلومینیوم تمپر
A0.8x1220x3660mm  Sheet  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A1x1000x2000mm  Sheet  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A2x1000x2000mm  Sheet  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A2x1220x2440mm  Sheet  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A3x1000x2000mm  Sheet  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A3x1250x2500mm  Plate  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A4x1000x2000mm  Plate  ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A4x1250x2500mm  Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A5x1000x2000mm  Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A5x1250x2500mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A6x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A8x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A10x1250x2500mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A10x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A12x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A12x1250x2500mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A15x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T6
A20x1020x6000 Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ F
A20x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A25x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A30x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A30x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A30x1520x3020mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A35x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A40x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A40x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A50x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A50x1520x3020mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A60x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A60x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A70x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A80x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A80x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A90x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A100x1250x2500mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A100x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A100x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T651
A110x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T651
A120x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T651
A150x1250x2500mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A150x1500x3000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ T651
A200x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6
A250X1000X2000mm plate ورق آلومینیوم ۶۰۶۱  T6

 بیش تر بخوانید :

پاسخ بدهید