ورق آلومینیوم ۵۷۵۴

ورق آلومینیوم ۵۷۵۴ نسب به آب دریا و محیط‌های آلوده‌ی صنعتی مقاومت به خوردگی بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و قابلیت جوشکاری خوبی دارد. اگرچه استحکام آن کمتر از آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ است ولی استحکام ورق ۵۷۵۴ بیش‌تر از ورق آلومینیوم ۵۲۵۱ است. این استحکام خوب، این ورق را برای استفاده در کف سازی ساختمان‌ها بسیار مناسب کرده است.

 

ورق آلومینیوم 5754

کاربرد ها

ورق آلومینیوم ۵۷۵۴ داراری کاربردهای زیر است.

بدنه‌ی قایق‌ها

بدنه‌ی اتومبیل‌ها

ساخت میخ و پرچ‌های آلومینیومی

تجهیزات صنایع ماهیگیری

سازه‌های پتروشیمی و ساحلی

تجهیزات فرآوری غذا

ساخت مخازن ذخیره نوشیدنی‌ها

ساخت سیلوهای غلات

استاندارهای مورد استفاده برای ورق‌های آلومنیومی ۵۷۵۴

A95754

Al Mg3

Al 3.1Mg Mn Cr

AW-5754

تمپرها

O – آنیل نرم

H111 – کارسخت شده همراه با قابلیت شکل دهی

H22 – کار سخت شده به همراه نورد ۴/۱ سخت شده

H24 – کارسخت شده به همراه نورد ۲/۱ سخت شده

H28 – کار سخت شده به همراه آنیل ۴/۳ سخت شده

H114

جوش پذیری

جوش پذیری تحت گاز: بسیار خوب

جوش پذیری تحت قوس الکتریکی: بسیار خوب

جوش پذیری مقاومتی: بسیار خوب

لحیم کاری: ضعیف

قابلیت‌های ساختی

کارپذیری سرد: بسیار خوب

قابلیت ماشین کاری: متوسط

 

لیست ورق‌های آلومینیوم ۵۷۵۴ موجود در انبار شرکت به شرح زیر است:

 

ابعاد نوع تمپر ورق آلومینیوم
A0.5x1500x3000mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A1x1250x2500mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A1.5x1500x3000mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A1.5x1250x2500mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A2x1500x3000mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A2x1250x2500mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A2.5x1250x2500mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A2.5x1500x3000mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A3x1250x2500mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A3x1000x2000mm Sheet H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A4x1250x2500mm Plate H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A5x1250x2500mm Plate H22 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A8x1250x2500mm Sheet H111 ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A27x1100x6000mm Plate   ورق آلومینیوم ۵۷۵۴
A32x1100x6000mm Plate   ورق آلومینیوم ۵۷۵۴

 

بیش تر بخوانید:

←آلیاژ آلومینیوم ۵۷۵۴

←ورق آلومینیوم

پاسخ بدهید