ورق آلومینیوم ۵۰۸۳

ورق آلومینیوم ۵۰۸۳ به خاطر خواص فوق العاده‌اش در شرایط کاری سخت شناخته شده است. ورق ۵۰۸۳ مقاومت به خوردگی خوبی در برابر آب دریا و محیط‌های شیمیایی دارد.

استحکام پس از جوشکاری این ورق بسیار خوب است. همچنین این ورق بیش‌ترین استحکام در بین آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر را داراست.

نکته‌ی مهم راجع به این ورق این است که نباید در شرایط کاری با دمای بیش از ۶۵ درجه سانتی‌گراد استفاده شود.

کاربردها

از ورق‌های آلومینیومی ۵۰۸۳ در موارد زیر استفاده می‌شود :

بدنه‌ی کشتی‌ها

قطارها

بدنه‌ی اتومبیل 

لوله‌های تحت فشار بالا

کاربرد ورق آلومینیوم 5083
نمونه هایی از کاربرد ورق آلومینیوم ۵۰۸۳

 

استانداردهای ورق ۵۰۸۳

GM41

A95083

AlMG4.5Mn

Al Mg4.5 Mn0.7

تمپرهای رایج

O  – آنیل نرم

H111 – کارسخت همراه با فرآیند شکل دهی

H32 – کار سخت همراه با نورد و سپس عملیات پایدارسازی

قابلیت‌های ساختی 

فرم دهی در تمپر ۵/H111 : خوب

فرم دهی درد تمپر H321 : متوسط

ماشین کاری: خوب

جوش پذیری 

هنگام جوشکاری ورق‌های آلومینیوم ۵۰۸۳ با آلیاژهای سری ۵۰۰۰، پیشنهاد می‌شود از فلز پرکننده (فیلر) ۵۱۸۳ استفاده شود. فیلرهای ۵۳۵۶ و ۵۵۵۶ نیز مناسب هستند.

جوش پذیری تحت گاز: خوب

جوش پذیری تحت قوس الکتریکی: عالی

جوش پذیری مقاومتی: عالی

لحیم کاری: ضعیف

 

ورق‌های ۵۰۵۳ موجود در انبار شرکت به شرح زیر است:

ابعاد نوع تمپر ورق آلومینیوم
A2x1250x2500mm Sheet H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A2x1000x2000mm Sheet H11 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A3x2000x6000mm Sheet H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A4x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A5x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A6x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A8x2000x6000mm Plate H116 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A8x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A8x2000x6000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A10x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A12x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A15x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A20x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A25x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A30x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A40x2000x6000mm Plate H321 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A50x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A60x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A70x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A80x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A90x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A100x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A120x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A140x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A150x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A200x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳
A250x1500x3000mm Plate H111 ورق آلومینیوم ۵۰۸۳

بیش تر بخوانید:

←آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳

←ورق آلومینیوم

پاسخ بدهید