ورق آلومینیوم ۵۰۵۲

جوش پذیری بسیار بالا و شکل پذیری سرد خوبی دارد.
استحکام ورق‌های آلومینیوم ۵۰۵۲، متوسط رو به بالا و کمی بهتر از آلومینیوم ۵۲۵۱ است. همچنین استحکام خستگی آن‌ها نیز خوب ارزیابی می‌شود.
استانداردهای ورق آلومینیوم ۵۰۵۲ عبارتند از:

  • ۵۰۵۲-H32 : ASTM-B-209 , AMS-4016
  • ۵۰۵۲-H38 : ASTM-B-209
  • ۵۰۵۲-O : ASTM-B-209 , AMS-4015

ورق آلومینیومی ۵۰۵۲ درتجهیزات و قطعات مورد استفاده صنایع دریایی و پتروشیمی، کاربرد دارد.

ورق آلومینیوم 5052
نمونه‌ای از کاربرد ورق آلومینیوم ۵۰۵۲


ورق های ۵۰۵۲ با  ابعاد زیر، در انبار شرکت عصر صنعت اشراق موجود هستند.

ابعاد نوع
A1x1000x2000mm Sheet ورق آلومینیوم ۵۰۵۲
A2x1000x2000mm Sheet ورق آلومینیوم ۵۰۵۲
A2x1250x2500mm Sheet ورق آلومینیوم ۵۰۵۲
A3x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۵۰۵۲
A4x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۵۰۵۲
A5x1000x2000mm Plate ورق آلومینیوم ۵۰۵۲

 

بیش تر بخوانید :

← ورق آلومینیوم 

پاسخ بدهید