ورق آلومینیوم ۲۰۲۴

ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ 

 

ورق آلومینیوم 2024
ورق آلومینیوم ۲۰۲۴

 

معمولا در صنایع هواپیماسازی استفاده می‌شود. دلیل آن، نسبت استحکام به وزن بالای این ورق، مقاومت به خزش و قابلیت ماشین کاری خوب و همچنین استحکام بالا در دمای پایین آن است.

علاوه بر صنایع هوافضا، در صنایع حمل و نقل و کامپیوترها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ در ساخت بدنه‌ی هواپیماها، اجزای موشک‌ها، چرخ‌های کامیون‌ها، پیستون‌ها، شفت‌ها، پیچ و مهره‌ها و … استفاده می‌شود.

قابلیت ماشین کاری خوب ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ امکان ساخت قطعه در ابعاد دقیق را فراهم می‌کند.

همچنین ماشین کاری با سرعت بالا همراه با دقت بالای ابعادی قابل حصول است.

ورق آلومینیوم ۲۰۲۴ قابلیت جوش پذیری خوبی ندارد و گرمای ناشی از جوشکاری باعث افت خواص و کیفیت این ورق‌ها می‌شود.

اگر در جایی لزوم بر جوشکاری پیش آمد، توصیه می‌شود از جوشکاری نقطه‌ای (spot welding) استفاده شود.

بیش تر بخوانید:  ←آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴

انواع ورق‌های آلومینیوم ۲۰۲۴ موجود در انبار شرکت عصر صنعت اشراق :

ابعاد (میلیمتر) عملیات حرارتی نوع آلیاژ
A0.5x1200x3300 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A0.7x1422x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A0.7x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A0.81x1220x3660 mm A2024-O ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A0.81x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1x1220x3660 mm A2024-O ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1x1000x2000 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.27x1099x2500 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.27x1220x3660 mm A2024-O ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.4x1250x2500 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.6x1220x3660 mm A2024-O ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.6x1200x2500 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.6x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.8x1524x3000 mm A2024-O ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A1.8x1250x2500 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A2x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A2x1000x2000 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A2.28x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A2.5x1220x3660 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A3x1000x2000 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A4x1000x2000 mm A2024-T3 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A5x1000x2000 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A6x1000x2000 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A6.4x1220x3660 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A8x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A10x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A10x1000x2000 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A12x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A15x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A20x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A25x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A30x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A35x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A40x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A45x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A50x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A60x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A70x1000x2000 mm A2024-T851 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A80x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A90x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A100x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A110x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A120x1471x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴
A120x1520x3020 mm A2024-T351 ورق آلومینیوم ۲۰۲۴

پاسخ بدهید