کد رنگ: آبی

میلگرد آلومینیوم ۵۰۸۳

سایزهای موجود: از قطر ۲۰ تا قطر ۲۵۰ میلیمتر

میلگرد آلومینیوم 5083

این آلیاژ خواص مکانیکی متوسط دارد اما مقاومت به خوردگی عالی و ویژگیهای عالی در جوشکاری دارد. همچنین مقاومت بسیار خوبی در دمای پایین دارد

کاربردها:
ساخت سازه های دریایی و شناروها، سازه های در دمای زیر صفر و صنایع غذایی و شیرین سازی آب

مشخصات کاربردی

قابلیت ماشینکاری قابل قبول
آنودایز محافظتی خوب
آنودایز تزیینی خوب
هارد آنودایز عالی
مقاومت به خوردگی محیطی عالی
مقاومت به خوردگی در آب شور عالی
TIG MIG قابلیت جوشکاری عالی
قابلیت جوشکاری مقاومتی عالی
قابلیت لحیم کاری عالی
قابلیت شکل دادن سرد قابل قبول
قابلیت شکل دادن گرم خوب

پاسخ بدهید