کد رنگ: آبی

میلگرد آلومینیوم ۵۰۸۳

سایزهای موجود: از قطر ۲۰ تا قطر ۲۵۰ میلیمتر

میلگرد آلومینیوم 5083

این آلیاژ خواص مکانیکی متوسط دارد اما مقاومت به خوردگی عالی و ویژگیهای عالی در جوشکاری دارد. همچنین مقاومت بسیار خوبی در دمای پایین دارد

کاربردها:
ساخت سازه های دریایی و شناروها، سازه های در دمای زیر صفر و صنایع غذایی و شیرین سازی آب

مشخصات کاربردی

قابلیت ماشینکاریقابل قبول
آنودایز محافظتیخوب
آنودایز تزیینیخوب
هارد آنودایزعالی
مقاومت به خوردگی محیطیعالی
مقاومت به خوردگی در آب شورعالی
TIG MIG قابلیت جوشکاریعالی
قابلیت جوشکاری مقاومتیعالی
قابلیت لحیم کاریعالی
قابلیت شکل دادن سردقابل قبول
قابلیت شکل دادن گرمخوب

پاسخ بدهید