شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ - ۱۷:۰۰،پنج شنبه: ۸:۳۰ - ۱۲:۳۰

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم اروپایی
ALUMINIUM SHEET

ورق آلومینیوم نازک

رنج وسیعی از ورق‌های آلومینیوم در ضخامت‌های متفاوت در انبار شرکت عصر صنعت موجود است. این ورق‌های آلومینیومی شامل آلیاژها، با خواص و کاربردهای مختلف است که بر اساس نیاز شما قابل برشکاری است.

مشخصات مکانیکی و آنالیز شیمیایی ورق‌های آلومینیومی طبق استانداردهای ۴۸۵-۵۱۵-۵۷۳ ASTM B209 – B229 | EN است.

آلیاژها و سایزهای موجود

 • ضخامت ۱۰-۰٫۵ میلی‌متر
 • سایزهای استاندارد‌:
  1. ۱۲۵۰x2500 mm
  2. ۱۵۰۰x3000 mm
  3. ۲۰۰۰x6000 mm
  4. ۱۰۰۰x2000 mm
آلیاژ آلومینیوم۱۰۵۰۲۰۲۴۳۱۰۵۵۰۵۲۵۰۸۳۵۷۵۴۶۰۶۱۷۰۷۵
معادلAl99.5AlCu4Mg1AlMn0.5Mg0.5AlMg2AlMg4.5Mn0.7AlMg3AlMg1SiCuAlZn5.5CuMg
آلیاژ آلومینیوممعادل
۱۰۵۰Al99.5
۲۰۲۴AlCu4Mg1
۳۱۰۵AlMn0.5Mg0.5
۵۰۵۲AlMg2
۵۰۸۳AlMg4.5Mn0.7
۵۷۵۴AlMg3
۶۰۶۱AlMg1SiCu
۷۰۷۵AlZn5.5CuMg
ALUMINIUM PLATE

ورق آلومینیوم ضخیم

رنج وسیعی از ورق‌های آلومینیوم در ضخامت‌های متفاوت در انبار شرکت عصر صنعت موجود است. این ورق ها شامل آلیاژهای با خواص و کاربرهای مختلف است که بر اساس نیاز شما قابل برشکاری است.

مشخصات مکانیکی و آنالیز شیمیایی این ورق‌های آلومینیومی طبق استانداردهای ۴۸۵-۵۱۵-۵۷۳ ASTM B209 – B229 | EN است.

آلیاژها و سایزهای موجود

 • ضخامت ۲۵۰-۱۰ میلی‌متر
 • سایزهای استاندارد‌:
  1. ۱۰۰۰x2000mm
  2. ۱۲۵۰x2500mm
  3. ۱۵۰۰x3000mm
  4. ۲۰۰۰x6000mm
ALUMINUM TREAD PLATE

ورق آجدار آلومینیوم

ورق‌های آلومینیوم آجدار در آلیاژ ۵۷۵۴ (استحکام و مقاومت به خوردگی بالا)‌ و ۱۰۵۰ در انبار این شرکت از ضخامت ۱ تا ۵ میلی‌متر موجود است.
ورق آجدار آلومینیوم
ALUMINIUM ALCLAD SHEET

ورق پوشش‌دار آلومینیوم

برای افزایش مقاوت به خوردگی و همچنین ایجاد قابلیت لحیم کاری، ورق‌های کلددار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شرکت ورق‌های کلددار دار آلیاژ ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ را در تمپرهای O و T3 در طیف وسیعی از ضخامت‌ها همراه با تاییدیه‌های بین المللی موجود دارد.

آلیاژها و سایزهای موجود

 • ۲۰۲۴, ۷۰۷۵ Core Alloy
 • ۱۰۵۰ Cladding Alloy
ورق پوشش‌دار آلومینیوم

مدارک کیفی معتبر، علامت گذاری و نظارت دقیق مهندسین عصر صنعت، قابلیت ردیابی محصولات این شرکت را برای همیشه تضمین می‌نماید.