خم کاری آلومینیوم

خم کاری لوله‌های آلومینیوم

روش‌های مختلفی برای خم کاری لوله‌ آلومینیوم  وجود دارد که انتخاب آن‌ها به نوع آلیاژ، نوع تمپر و نوع سطح مقطع بستگی دارد. در تصویر زیر متداول‌ترین این روش‌ها را بررسی می‌کنیم :

 

 

خم کاری لوله‌های آلومینیوم
خم کاری لوله‌های آلومینیومی

 

در تصویر زیر شعاع‌های پیشنهادی برای خم کاری آلیاژها و تمپرهای مختلف بر اساس ابعاد لوله آورده شده است.

 

خم کاری لوله‌های آلومینیوم
شعاع‌های پیشنهادی برای خم کاری لوله‌های آلومینیوم

 

بیشتر بخوانید : 

تفاوت آلومینیوم خشک و نرم

پاسخ بدهید